GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ – PQC Convention

Experience 3 năm trở lên

Address 194 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

job information

Cơ cấu bộ máy tổ chức:

 • Tham mưu & đề xuất TGĐ trong việc xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức, cơ cấu phòng ban và hệ thống vị trí chức danh công việc mang tính chiến lược nhằm đảm bảo sự tinh gọn & hiệu quả trong mọi hoạt động của tổ chức cũng như phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Quản trị Nguồn nhân lực:

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực:

 • Nghiên cứu xu hướng & tình hình thị trường lao động.
 • Tham mưu, đề xuất các Chiến lược quản trị nguồn nhân lực phù hợp theo định hướng phát triển & tình hình kinh doanh thực tế của Tập đoàn từng thời kỳ.
 • Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá Chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Hoạch định nhân sự:

 • Phối hợp với Ban Tổng quản lý/ Giám đốc chi nhánh, cấp quản lý phòng ban trong việc lên Kế hoạch định biên nhân sự phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh & nhu cầu nhân lực thực tế.
 • Phối hợp với Ban Tổng quản lý/ Giám đốc chi nhánh, cấp quản lý phòng ban trong việc lập kế hoạch ngân sách chi phí nhân sự hàng năm phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh và doanh số mục tiêu. Phân bổ, quản lý và khống chế ngân sách được duyệt.
 • Phân định và vạch ra kế hoạch đầu tư, phát triển phù hợp cho các nhóm nhân lực: nhóm nhân lực cốt lõi, nhóm nhân lực thiết yếu, nhóm nhân lực liên kết, nhóm nhân lực hỗ trợ.
 • Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đối thủ,… để có kế hoạch ứng phó kịp thời trước các biến động về nhân lực.

Tuyển dụng:

 • Hoạch định chiến lược thu hút nhân tài.
 • Đảm bảo hiệu quả công tác tuyển dụng bằng các phương thức, công cụ & kỹ thuật bổ trợ.
 • Đảm bảo số lượng & chất lượng nhân lực đầu vào.
 • Hoạch định ngân sách & hiệu quả chi phí tuyển dụng.

Đào tạo & Phát triển:

 • Phân tích và xác định các nhu cầu đào tạo để lập kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp để bồi dưỡng & nâng cao năng lực cho CBNV nhằm đáp ứng yêu cầu công việc & nâng cao hiệu quả lao động.
 • Tổ chức công tác huấn luyện và tái huấn luyện thường xuyên để người lao động luôn thích nghi với công việc.
 • Lập kế hoạch & quản lý ngân sách đào tạo.
 • Thiết lập công cụ đánh giá sau đào tạo.
 • Phối hợp và hỗ trợ các cấp quản lý trong công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng & đào tạo đội ngũ kế thừa.
 • Tham mưu, đề xuất & thực hiện các định hướng, giải pháp phát triển năng lực tổ chức, quản lý sự thay đổi.

Đánh giá:

 • Thiết lập hệ thống Mô tả công việc (JD), Mô tả tiêu chuẩn công việc (JS), hệ thống báo cáo làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực & kết quả thực hiện công việc của CBNV.
 • Thiết lập hệ thống đánh giá bằng các mô hình, phương pháp, công cụ thích hợp: MBO, BSC, KPIs,…
 • Văn hóa Doanh nghiệp, Môi trường làm việc:
 • Xây dựng và phát triển văn hoá Doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nhân viên, môi trường làm việc và đo lường kết quả.

Chính sách nhân sự:

 • Tham mưu, đề xuất & thiết lập hệ thống thang lương, chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút & giữ chân nhân tài, phương cách xây dựng lòng trung thành & sự tận tụy của nhân viên.
 • Xây dựng hệ thống các Quy chế, Quy định, Quy trình liên quan.
 • Pháp luật lao động:
 • Áp dụng và vận hành pháp luật lao động phù hợp với chính sách nhận sự.
 • Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động.
 • Giải quyết tranh chấp lao động.

Hoạt động tổ chức:

 • Tham gia trong việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.
 • Tham mưu và đề xuất trong việc thiết lập các chỉ tiêu, kế hoạch hành động tháng/ quý/ năm của các ĐVTV/ Phòng ban dựa trên chỉ tiêu tổng & chiến lược sản xuất kinh doanh chung.
 • Tham mưu, đề xuất & thực hiện triển khai công tác thiết lập và quản lý Hệ thống Quy chế, Quy trình vận hành nội bộ, Quy trình phối hợp công việc của các phòng ban.
 • Tham gia vào hoạt động của Ban kiểm soát để giám sát việc tuân thủ theo chính sách, quy định, quy trình trong phạm vi quản lý.
 • Hỗ trợ TGĐ trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở công việc của các phòng ban nói chung và nhân viên nói riêng.
 • Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, phương thức thực hiện để hoàn thành công việc, dự án được giao.
 • Quản trị Hành chính
 • Đảm bảo hiệu quả vận hành và hiệu quả chi phí trong công tác quản lý hành chính.
 • Đảm bảo sự thông suốt và hỗ trợ tốt về mặt hành chính cho mọi hoạt động liên quan của các phòng ban.
 • Đảm bảo về công tác ATPCCC, ATVSLĐ
 • Thiết lập & đảm bảo Quy trình về quản lý tài sản Công ty.

Kinh nghiệm – Kỹ năng 

 • Trình độ: Đại học, ưu tiên ngành Quản trị Nhân sự
 • Kỹ năng: Giao tiếp, tạo quan hệ, năng động, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo, kỹ năng tiếng Anh, khả năng làm việc độc lập và có sức chịu đựng áp lực công việc cao.
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Kiến thức chuyên môn: Nắm vững kiến thức Luật lao động & Quản trị nhân sự, am hiểu kiến thức Quản trị kinh doanh
 • Phẩm chất: Trung thực, chính trực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

benefit

deadline

18/10/2018
 • Đã hết hạn
Chia sẽ việc làm này
Hãy kết nối với chúng tôi
More jobs from PQC Hospitality

Office: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Hot Phone: (028) 3826 4069

Email Support: support@recruitvn.com

Verified By

Recruitvn on Social Network

Facebook
SuccessVN
Linkedin