Thoả Thuận Sử Dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Website RecruitVN.com và các dịch vụ cung cấp được sử dụng cho các mục đích hợp pháp của cá nhân tìm kiếm việc làm (được gọi là “Người tìm việc”) hoặc doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (được gọi là “Nhà tuyển dụng”). Sau đây là các điều khoản thỏa thuận pháp lý (được gọi là “Thỏa Thuận”) giữa bạn và RecruitVN.com ( tên website được gọi là “RecruitVN.com” trong văn bản này). Các thuật ngữ “bạn”, “của bạn”“người sử dụng” được dùng ở đây đề cập đến tất cả các cá nhân hoặc tổ chức truy cập vào website này với bất cứ lý do nào và “trang web” hoặc “web” được sử dụng ở đây để đề cập đến tất cả các thông tin và tài liệu thêm tại      www. RecruitVN.com.

Vui lòng đọc kỹ Điều Kiện Thỏa Thuận này một cách cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trên website RecruitVN.com. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại RecruitVN.com có nghĩa là bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây. RecruitVN.com có thể sửa đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi công bố các thỏa thuận sửa đổi.

Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa các bên, những Điều Khoản Thỏa Thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Dành cho Người tìm việc:

– Người tìm việc đồng ý chỉ sử dụng các dịch vụ của website RecruitVN.com nhằm mục đích hợp pháp là tìm việc làm. RecruitVN.com sẽ không công bố dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho bất kỳ Người tuyển dụng nào mà khi không có sự cho phép của Người tìm việc. Tuy nhiên, RecruitVN.com có quyền cho phép Người tuyển dụng tìm kiếm và xem Hồ Sơ Xin Việc của cá nhân Người tìm việc.

– Người tìm việc đồng ý cho phép RecruitVN.com có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho các mục đích quảng bá. Hơn nữa, RecruitVN.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Người tuyển dụng, cho dù ở Singapore hay ở nơi khác, sử dụng dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho bất kỳ mục đích sử dụng khác hơn là để tìm kiếm nhân viên tiềm năng. Người tìm việc chấp nhận rằng dữ liệu cá nhân được gửi cho Nhà tuyển dụng hoặc người sử dụng khác hoàn toàn là nguy cơ của riêng của họ.

2. Dành cho Người tuyển dụng:

Tất cả Nhà tuyển dụng sẽ được sử dụng các Dịch vụ trên website RecruitVN.com để đăng tin tuyển dụng tìm kiếm nhân viên hoặc tạo hồ sơ công ty của họ trên website RecruitVN.com. Nhà tuyển dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, văn bản và các tài liệu chứa trong bài đăng tuyển dụng của họ hoặc hồ sơ của công ty. RecruitVN.com có quyền chỉnh sửa bất kỳ thông tin trong bài đăng tin tuyển dụng hoặc hồ sơ công ty để phù hợp với nội dung và mục đích của website.

3. Hành vi sử dụng bị nghiêm cấm đối với Người tìm việc và Nhà tuyển dụng:

Người tìm việc và Nhà tuyển dụng đồng ý không sử dụng website RecruitVN.com cho bất kỳ mục đích bị nghiêm cấm sau:

– Người tìm việc và Người tuyển dụng không có quyền đăng hoặc gửi bất kỳ thông tin có nội dung không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về bản thân mình, về công ty cũng như bài đăng của bạn.

– Người tìm việc có quyền không hồi đáp bất kỳ bài đăng tuyển công việc với bất kỳ lý do nào. Người tuyển dụng có quyền không hồi đáp với bất kỳ hồ sơ xin việc của ứng viên cho các công việc của họ. Các thông tin kinh doanh không hợp lệ khác đều bị cấm cho bất kỳ lý do.

– Nghiêm cấm tất cả người dùng in ấn, tải về, sao chép hoặc sao lưu bất kỳ thông tin cá nhân của các người dùng khác.

– Tất cả người dùng không có quyền xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông tin, văn bản hoặc tài liệu được đăng bởi các người sử dụng hoặc tổ chức khác.

– Các hành vi vi phạm hoặc cố ý xâm phạm sự an toàn của website RecruitVN.com (hoặc bất kỳ trang web khác truy cập thông qua trang web của RecruitVN.com) được thực hiện bởi bất kỳ người sử dụng đều bị cấm. Vi phạm các hệ thống an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

Tất cả người dùng không có quyền sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải tin đăng tuyển và hồ sơ xin việc của Người tìm việc hoặc sử dụng các dịch vụ của website RecruitVN.com để truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ tài liệu mà vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành, hoặc thực hiện bất kỳ cách nào xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền cá nhân của người khác, hoặc sử dụng với mục đích bôi nhọ, đe dọa, lạm dụng hay gây mâu thuẫn với người khác.

4. Trách nhiệm

– Ban quản trị RecruitVN.com có thể không giám sát trang web này tại mọi thời điểm nhưng có quyền làm như vậy. RecruitVN.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin đầu vào được đăng bởi bất kỳ người sử dụng và không được kiểm duyệt và đăng bởi RecruitVN.com.

Khi truy cập vào website RecruitVN.com có nghĩa là người dùng đã xác nhận và đồng ý rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đánh giá các hình thức, nội dung và tính chính xác của tất cả thông tin và tất cả các tài liệu khác chứa trong đó.

– RecruitVN.com không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi. Liên kết được cung cấp như là chỉ có công cụ điều hướng internet.

– RecruitVN.com không cam kết hoặc đảm bảo rằng bất kỳ thông tin tuyển dụng, hồ sơ xin việc hoặc các trang web liên kết khác sẽ được xem bởi bất kỳ số lượng người đọc cụ thể hoặc là được xem bởi bất kỳ người sử dụng cụ thể nào.

– RecruitVN.com không được coi đồng nghĩa là một đại lý tuyển dụng đối với bất kỳ người dùng sử dụng các dịch vụ của website và RecruitVN.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào, vì bất cứ lý do nào, của bất kỳ bên nào trong việc tìm kiếm hoặc đăng tải công việc trên website RecruitVN.com.

RECRUITVN.COM KHÔNG CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BỊ LỖI HOẶC CÁC SAI SÓT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA CŨNG NHƯ WEBSITE VÀ MÁY CHỦ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HOẶC NHỮNG THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. BẠN (VÀ CẢ RECRUITVN.COM) KHÔNG NHẬN TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA CÁC DỊCH VỤ CẦN THIẾT, ĐIỀU CHỈNH HAY SỬA CHỮA.

TẤT CẢ TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA RECRUITVN.COM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO CĂN CỨ NÀO. TRONG CHỪNG MỰC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, RECRUITVN.COM TỪ CHỐI MỌI CAM KẾT TRONG ĐÓ BAO GỒM KHÔNG GÂY TỔN HẠI CHO NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN, CÁC VẤN ĐÈ MANG TÍNH THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA , PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY TRỌN VẸN HOẶC SỰ HẠN  CHẾ CỦA NỘI DUNG, DỊCH VỤ, VĂN BẢN, PHẦN MỀM, HÌNH ẢNH VÀ NHỮNG LIÊN KẾT CỦA CÁC TRANG WEB TRÊN RECRUITVN.COM

5. Trách nhiệm về mật khẩu và tên người dùng

Để trở thành một thành viên của RecruitVN.com, người dùng cần phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ (như là username) và một mật khẩu bảo mật. Tất cả người dùng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về tên sử dụng cũng như mật khẩu của mình.

Ngoài ra, người dùng cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hoạt động tài khoản của họ. Tất cả người dùng đồng ý thông báo ngay lập tức cho RecruitVN.com về bất kỳ trường hợp nào đang sử dụng trái phép tài khoản của họ hoặc về bất cứ hành vi bất hợp pháp nào mà họ biết được.

6. Rủi ro

TẤT CẢ NGƯỜI SỬ DỤNG WEBSITE RECRUITVN.COM VÀ NHỮNG WEBSITE KHÁC ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA CHÚNG TÔI ( RecruitVN.com).

Việc sử dụng nó hoàn toàn là sự mạo hiểm riêng của họ. Mọi người dùng đều phải chịu trách nhiệm cho tất cả những thông tin hay những hệ quả về các bài đăng của chính mình. RecruitVN.com không đại diện hay đảm bảo tính chính xác, tính trung thực và độ tin cậy của bất cứ  thông tin được đăng bởi người dùng khác hoặc những ý kiến trình họ trình bày. Bất kỳ sự tin tưởng nào của người dùng về những thông tin được đăng bởi những người dùng khác sẽ đều là sự mạo hiểm của riêng họ. RecruitVN.com có quyền chấm dứt dịch vụ với bất kỳ người sử dụng nào và ngăn chặn mọi sự truy cập vào trang RecruitVN.com bất kể lúc nào khi họ vi phạm những Điều Khoản Thỏa Thuận và Điều Luật này, RecruitVN.com cũng có quyền loại bỏ bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, lạm dụng hoặc gây rối.

7. Các liên kết

RecruitVN.com có thể chứa các liên kết đến những trang web của các bên thứ ba. Những trang web liên kết như vậy không nằm dưới sự kiểm soát của RecruitVN.com và RecruitVN.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào. Tất cả đều có thể truy cập dễ dàng bởi bên thứ ba độc lập cung cấp nhưng không được RecruitVN chứng thực. Nếu người dùng truy cập vào bất kỳ trang web liên kết nào thuộc bên thứ ba thì nó hoàn toàn là sự mạo hiểm riêng của họ.

RecruitVN.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào trên những trang web kết nối đến trang web của bên thứ ba và đồng thời cũng không đại diện bất kỳ hoặc có bất kỳ cam kết nào nào liên quan đến nội dung hay tính chính xác của các tư liệu trên trang web thuộc bên thứ ba đó. RecruitVN.com cũng sẽ không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bản quyền của những trang web liên kết.

8. Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường, biện hộ và bảo vệ cho ban giám đốc, các nhân viên chức, các nhân viên, các đại lý và các thành viên khác của RecruitVN.com khỏi các khiếu nại đến RecruitVN.com cũng như đối với bất kể khiếu nại, tố tụng, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ các hệ quả qua việc sử dụng trang RecruitVN.com hoặc việc họ vi phạm các Điều Khoản này.

RecruitVN.com sẽ chuẩn bị khiếu nại, kiện tụng, hoặc thủ tục để hỗ trợ cho bạn, những chi phí của bạn sẽ được chúng tôi xem xét theo quy định, trong việc bảo vệ các khiếu nại, tố tụng cũng như các thủ tục khác.

9. Sự từ chối

RECRUITVN.COM LẪN BAN GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HAY BẤT CỨ THÀNH VIÊN NÀO CỦA RECRUITVN.COM KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP CHO MỌI THIỆT HẠI HOẶC THẤT THOÁT CÓ THỂ XẢY RA DO PHÁT SINH TRONG KHI SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN TRANG WEB RECRUITVN.COM VÀ NHỮNG NỘI DUNG CỦA NÓ.

10. Điều khoản quảng cáo và Điều kiện

Nhà tuyển dụng trên www.RecruitVN.com ( “Site”) được định nghĩa là “Người sử dụng lao động” hay “Chủ doanh nghiệp” phải đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện về quảng cáo theo những quy định dưới đây:

– Điều đó là trái pháp luật khi nhà tuyển dụng phân biệt đối xử với các ứng cử viên bao gồm kỳ thị trên những cơ sở như: tuổi tác, giới tính, mang thai, chủng tộc hay về những quan điểm chính trị hoặc tôn giáo trừ khi được kiểm soát bởi một ngoại lệ hoặc nhà tuyển dụng có được miễn trừ liên quan đến pháp luật. RecruitVN.com sẽ không chấp nhận những tin đăng tuyển dụng có nội dung trái pháp luật.

Nhà tuyển dụng bồi thường cho RecruitVN.com đối với tất cả các khiếu nại, kiện tụng, các khoản nợ, chi phí và các chi phí phát sinh trên tài khoản bất kỳ của RecruitVN.com như là kết quả của việc niêm yết hoặc dự định niêm yết của bất kỳ tin đăng tuyển dụng nào của nhà tuyển dụng trên trang web.

RecruitVN.com cố gắng mọi nỗ lực trong việc tránh sai sót trong các tin đăng tuyển dụng. Tuy nhiên, RecruitVN.com không có bổn phận hay trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc yêu cầu nhà tuyển dụng kiểm tra lại các lỗi trên tin đăng tuyển dụng ngay khi chúng được đăng lên trang web. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể được chỉnh sửa ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi.

RecruitVN.com có quyền từ chối lẫn tháo bỏ những tin đăng tuyển dụng trên trang web với bất kỳ lý do nào. RecruitVN.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh nào do nhà tuyển dụng, như là những hậu quả của việc thất bại hay chậm trễ trong danh sách tin đăng tuyển dụng trên website.

Office: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Hot Phone: (028) 3826 4069

Email Support: support@recruitvn.com

Verified By

Recruitvn on Social Network

Facebook
SuccessVN
Linkedin