Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Thành viên sử dụng dịch vụ khiếu nại về dịch vụ của Recruitvn.com qua email: support@recruitvn.com

Bước 2: Bộ phận Customer Service của Recruitvn.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên sử dụng dịch vụRecruitvn.com cam kết sẽ tiếp nhận khiếu nại của thành viên và giải quyết trong vòng 24h đồng thời bồi thường cho thành viên sử dụng dịch vụ nếu gây ra thiệt hại.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Recruitvn.com thì ban quản trị sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Địa chỉ: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3826 4069

Hỗ trợ: support@recruitvn.com

Đã đăng ký bởi

Recruitvn trên Mạng xã hội

Facebook
SuccessVN
Linkedin