Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới

This company has no active jobs

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới (New Mind NLP Academy, Vietnam) là một tổ chức đào tạo chuyên về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (Neuro-Linguistic Programming- viết tắt là NLP) được thành lập vào đầu năm 2014. Từ đó đến nay, chúng tôi đã triển khai khá nhiều chương trình huấn luyện NLP nhằm phát triển cá nhân và hỗ trợ các doanh nghiệp. Hiện nay Công ty Tâm Thức Mới đã có hệ thống văn phòng và phát triển hoạt động đào tạo tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Hãy kết nối với chúng tôi

Địa chỉ: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3826 4069

Hỗ trợ: support@recruitvn.com

Đã đăng ký bởi

Recruitvn trên Mạng xã hội

Facebook
SuccessVN
Linkedin