Cty TNHH MTV Chân Trời Đông

This company has no active jobs

Cty TNHH MTV Chân Trời Đông

Được thành lập vào năm 2009, ABhorizon cung cấp dịch vụ cung cấp dự án CNTT chuyên nghiệp linh hoạt và tư vấn về CNTT.  Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và lớn trên khắp Việt Nam và quốc tế.  ABhorizon cung cấp các sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT, tư vấn về Network - Security và các dịch vụ Hosting cho nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm Bảo hiểm, Ngân hàng, Thị trường vốn, Chính phủ, Tin tức, Sản xuất và Bán lẻ. Các giải pháp và dịch vụ này bao gồm Quản lý Dịch vụ CNTT, Phát triển và Bảo trì Phần mềm ứng dụng, Kinh doanh thông minh, Tài liệu hình ảnh & Digitization, Tư vấn CNTT.
Hãy kết nối với chúng tôi

Địa chỉ: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3826 4069

Hỗ trợ: support@recruitvn.com

Đã đăng ký bởi

Recruitvn trên Mạng xã hội

Facebook
SuccessVN
Linkedin