CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN ( Galaxy Cinema )

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN ( Galaxy Cinema ) đã đăng tuyển 11 việc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN ( Galaxy Cinema )

Địa chỉ: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3826 4069

Hỗ trợ: support@recruitvn.com

Đã đăng ký bởi

Recruitvn trên Mạng xã hội

Facebook
SuccessVN
Linkedin