Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Vietnam Multimedia Services., JSC

This company has no active jobs

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Vietnam Multimedia Services., JSC

Địa chỉ: 012 Tòa Nhà H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3826 4069

Hỗ trợ: support@recruitvn.com

Đã đăng ký bởi

Recruitvn trên Mạng xã hội

Facebook
SuccessVN
Linkedin