Cinestar Cinema

Cinestar Cinema là cụm rạp phim nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện nay, Cinestar Cinema đã có hơn 10 phòng chiếu trên khắp cả nước.